Inkasso

Har du brug for at sende et påkrav om betaling, igangsætte en rykkerprocedure, sikre afbrydelse af en forældelsesfrist eller ønsker du administration af en afdragsordning?  

Kort sagt: Har du brug for hjælp til at få opkrævet, hvad der skyldes?

Tag kontakt til mig, så hjælper jeg dig med at inddrive dit tilgodehavende, så det bliver gjort rigtigt i overensstemmelse med inkassoloven, så du rent faktisk sikrer dit tilgodehavende.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

En advokat sikrer de rette formalia

Lad advokaten hjælpe dig.

I forbindelse med at inddrivelse af et tilgodehavende iværksættes, er det afgørende, at formalia er overholdt i form af fremsendelse af påkravsskrivelse i overensstemmelse med inkassoloven. Jo tidligere i forløbet du inddrager advokaten, jo større sikkerhed har du for at sikre dit tilgodehavende, herunder tillægge tilgodehavendet rykker- og inkassogebyr samt renter.

Forenklet inkassoprocedure

Såfremt dit krav ikke overstiger 100.000 kr. vil vi anvende en forenklet inkassoprocedure. Her vil gælde, at hvis debitor ikke gør indsigelser eller ikke reagerer inden 14 dage efter at være gjort bekendt med påkravet, opnår betalingspåkravet samme retskraft som ved en afsagt dom og kan straks danne baggrund for fogedrettens hjælp til inddrivelse af gælden. Denne proces er både hurtig, nem og billig i forhold til tidligere, hvor inkassosager først skulle for domstolene og herefter til fogedretten. 

For at anvende forenklet inkassoprocedure, er nogle krav, der skal være opfyldt:

  • Gælden skal være forfalden
  • Gælden må maksimalt være 50.000 kr. år 2005 og 100.000 år 2011 (ekskl. renter og omkostninger)
  • Skyldner må ikke forventes at have indsigelser mod kravet
  • Der skal være afgivet påkravsskrivelse over for skyldneren, der opfylder betingelserne herfor i inkassoloven, og fristen i henhold hertil skal være udløbet
Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami