Skal du bygge om eller renovere?

Ved større ombygninger eller renoveringer skal du altid sikre dig, at du har en helt klar aftale med dine håndværkere. Det er mindst lige så vigtigt som at indhente tilbud, for er du først gået skævt af dine håndværkere, kan det hurtigt bliver dyrt og ubehageligt.

Ved større ombygningsopgaver er der altid forhold, der vil ændre sig. Der opstår uforudsete begivenheder, du vil have nogle forhold ændret og måske hævder håndværkerne, at forudsætningerne for aftalen har ændret sig. I sådanne situationer er det helt afgørende, at kontraktgrundlaget er på plads og du har erfaren advokat ved din side. 

Lad mig hjælpe dig med at sikre, at du og dine håndværkere arbejder i samme retning. Er det allerede gået galt eller på vej til at gøre det, så hiv fat i mig med det samme, så dit projekt kan komme på rette kurs med det samme.

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

Hvor omfattende en kontrakt er der brug for?

Du skal selvfølgelig altid se på, hvor stor ombygningsopgave, der er tale om – og hvor simpel og standardiseret opgaven er. Der er stor forskel på, om du skal have udskiftet og efterisoleret dit tag, eller om du skal have installeret et nyt toilet.

Jeg kan hjælpe dig med en hurtig og konkret vurdering af, hvad du har brug for, og hvad der er økonomisk fornuftigt for dig.

Generelt gælder , at hvis det er en opgave til under 20.000 kr. vil det i de fleste tilfælde ikke være økonomisk fornuftigt at bruge penge på juridisk bistand og kontrakt. Her skal du blot være opmærksom på:

  • Fast pris eller ej?
  • Hvordan falder betalingerne, hvem bærer risikoen?
  • Er der områder i opgaven, der er uklare?
  • Hvordan håndteres uenigheder?
Ved ikke-simple opgaver over 50.000 kr. skal du få udarbejdet en enterprisekontrakt medmindre der er tale om en afgrænset standardopgave. Det vil også være i dine håndværkers interesse. Kontakt mig, hvis du er i tvivl, så kan vi tage en uforpligtende snak.

En enterprisekontrakt

Ved større opgaver er det vigtigt, at du får en enterprisekontrakt på plads med din håndværker. Enterprisekontrakten sikrer, at der er klare retningslinjer – både i løbet af arbejdet og ved færdigmelding og aflevering.

Måske vil din håndværker præsentere dig for en standardkontrakt. Vær opmærksom på, at den vil udformet så den i højere grad tilgodeser håndværkeren end dig. Her er det afgørende, at du får en advokat til at gennemlæse den og komme med alle de nødvendige præciseringer og tilføjelser for at sikre dig i den videre proces.

Måske vil din håndværker nedtone behovet for en egentlig kontrakt. Dét er ikke godt nok. Det er alt for farligt at stole på en mundtlig aftale, din evne til at vurdere mennesker eller 4-5 linjer på en papirserviet. Du skal have en advokat til at hjælpe dig med at vælge det rette kontraktuelle grundlag for den videre færd (AB92, ABT 93) og den egentlige udarbejdelse af en enterprisekontrakt, som tydeligt og klart definerer, hvordan uenigheder og tvister håndteres.

I løbet af arbejdet kan der opstå uforudsete hændelser, forsinkelser eller situationer, hvor I er uenige. Håndværkeren vil i mange situationer melde hus forbi og forsøge at lade dig afholde alle ekstra omkostninger. Her har du brug for en advokat, der kan bistå dig, så du får dét, som du har betalt for.

Og når opgaven færdigmeldes af håndværkeren er det vigtigt, at du sikrer dig, at alle fejl og mangler er udbedret inden håndværkeren er færdig, så du ikke ender med en række af udfordringer, som du selv må løse.

Som din advokat kan jeg hjælpe dig med:

  • Gennemgang af kontrakten med dig og rådgivning, så det står helt klart for dig, hvad dét er du skriver under på, herunder hvilke uklarheder og udfordringer, der potentielt kan opstå.
  • Udarbejdelse af nødvendige tillæg og præciseringer til kontrakten, så du er bedst muligt sikret, og alle uklarheder i videst muligt omfang er belyst og risikoafdækket.
  • Kontraktforhandlinger med entreprenøren, så du ender med et kontraktgrundlag, som du kan stole på og som entreprenøren kan arbejde ud fra.
  • En konstruktiv dialog med dine håndværkere, så du får, hvad I har aftalt, herunder bistand i alle drøftelser, hvor kontrakten og aftalegrundlaget kommer i spil
  • Bistand og hjælp til at inddrage tekniske ekspertise, når det er nødvendigt i tvister og tvivlsspørgsmål.
  • Opfølgning på fejl og mangler, så du er sikker på, at du får lige dét produkt, som I har aftalt og som du har betalt for.
Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami