Testamente, arv og gaver

Det er vidunderligt, når man har mulighed for at tilgodese dem, der betyder noget for en – hvad enten dét er, når man går bort, eller dét er, mens man lever.

Med et personligt testamente har du i vidt omfang selv mulighed for at bestemme og råde over fordelingen af din arv. Uden et testamente er det arvelovens regler, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles efter dig. Dette gælder uanset, om du er gift, lever alene eller har en samlever. Det kan potentielt have ret alvorlige økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Med gaver og/eller familielån har du mulighed for at give dine værdier væk til dem, som du vil – og minimere de afgifter, der skal betales til staten. 

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak, så jeg kan hjælpe dig med at tilgodese dem, du vil.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

Et personligt testamente?

Hvis du ikke har taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, er det arveloven, der bestemmer. Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. Der er mange situationer, hvor du skal overveje et personligt testamente, eksempelvis:

  • Du er ikke gift med din samlever
  • I har særbørn og fællesbørn
  • Du ønsker at arven skal være særeje
  • Du er uden arvinger og ønsker ikke, at Staten arver dig
  • Du ønsker at betænke bestemte personer eller foreninger
  • En af dine arvinger har bundløs gæld
Er I ikke gift?

Arvelovens regler giver eksempelvis ikke meget beskyttelse til samlevende. Så lever man sammen – men ikke er gift, så er den efterladte i udgangspunkt ikke berettiget til arv, hvis der ikke er et testamente, der tilgodeser dem. Ifølge arveloven er det alene beslægtede, der arver ugifte. Det betyder i praksis, at det vil være dine børn eller forældre, der arver efter dig – ikke din samlevende, hvis I ikke er gift. Det kan hurtigt betyde, at den efterladte må gå fra hus og hjem.

Fællesbørn og særbørn?

Og er man en sammenbragt familie, hvor der både er fællesbørn og særbørn, så skal man også være opmærksom på, at arveloven stiller børnene forskelligt. Hvis det ikke bliver håndteret ordentligt gennem et testamente eller dialog inden man falder bort, så risikerer man uvenskaber og splittede familier.

Et testamente skal udarbejdes ordentligt

Et testamente skal udarbejdes korrekt, så man ikke efterlader arvingerne i en situation, hvor både tabet af dig samt de økonomiske konsekvenser tærer hårdt på dine arvinger og gør det uigennemskueligt, hvad det egentligt er, at du har ønsket.

Det er derfor vigtigt, at testamentet er grundigt udarbejdet og tager højde for arvens fordeling af aktiver. Testamentet skal tage udgangspunkt i netop din situation.

Med et testamente kan du også bestemme, at arven efter dig skal gøres til særeje, arven skal båndlægges m.v.

Kontakt mig, så vil jeg hjælpe dig med et personligt testamente.

Gaver og familielån

Der er mange forhold, som man skal tage højde for, når man gerne vil tilgodese sine børn eller andre med et gavebrev, et arveforskud eller hvis man yder et lån. Det er derfor en rigtig god ide at rådføre sig med en advokat inden man kaster sig ud i den proces, da det hurtigt kan få et andet udkomme, end hvad man havde forestillet sig.

Mulighed for at undgå gaveafgift
Holder du pengegaver til nærtstående familie under bestemte beløbsgrænse, skal der ikke betales gaveafgift af beløbet. Du har således hvert år mulighed for at give afgiftsfrie pengegaver til dine børn, børne- og oldebørn. Beløbsgrænsen er her kr. 67.100 Afgiftsfrie pengegaver til svigerbørn, såfremt deres ægtefælle (dit barn) fortsat er live, er kr. 23.500 om året (2020-sats).  Hvis deres ægtefælle ikke er live, er grænsen på kr. 67.100 om året  Ved gaver herudover skal der betales gaveafgift på 15 pct. Gaver til andre nærtstående beskattes som anden indkomst.
Gavebrev?

Med et gavebrev undgår man misforståelser om, hvorvidt det var ydet en gave eller ej, samt det kan sikre bevis for hvornår gaven er givet. 

Gavebreve er den bedste dokumentation overfor SKAT og andre myndigheder, og giver samtidigt klarhed over hvad intentionen var, hvorfor jeg altid anbefaler at få oprettet et gavebrev.

Gave som særeje

Ønsker man at pengegaven skal være gavemodtagerens særeje, så kan det kun gøres ved samtidig oprettelse af gavebrev. Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med overdragelsen af gaven.

Familielån og gældsbreve

Hvis man ønsker at overføre et større beløb til sit barn, kan man overveje at give gaven som et lån, der løbende nedskrives. Det kan eksempelvis være i forbindelse med overdragelse af større værdier, som virksomheder eller sommerhuse. I stedet for at sælge eller testamentere det, kan man lade en del af købesummen/arven være et lån, der løbende nedskrives, hvorved man undgår beskatning.

I praksis foregår det ved at give et rente- og afdragsfrit familielån, der kan opsiges på anfordring (altså til hver en tid – et anfordringslån). Hvert år skriver lånegiver så under på det originale gældsbrev, at gælden er nedskrevet med et beløb svarende til grænsen for afgiftsfrie gaver til familiemedlemmer. Her er det utroligt vigtigt, at man ikke blot skriver, at gælden nedskrives automatisk hvert år, for så vil SKAT vurdere, at det samlede lån er en gave (der udløser gaveafgift på 15 pct.).

Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami