Ægteskab og samliv

Når du bliver gift, får du og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Det er ikke altid en optimal løsning ved ejerskab af virksomheder, stor formueforskellighed eller stor gæld. 

Kom forbi mit kontor, ring til mig på +45 5370 9019 eller skriv til mig på mette@advokatmettekrog.dk, så finder vi den bedste løsning for jer. 

En tinglyst ægtepagt

Når ægteskabet bortfalder ved dødsfald eller skilsmisse vil der skulle ske en ligelig fordeling af fællesformuen.  

Det kan være en problematisk løsning. Måske ønsker I ikke at en virksomhed eller en ejendom skal være fælleseje, måske har I særbørn at tilgodese – eller måske skylder en af jer så mange penge væk, at I ikke vil risikere at kreditorer får andel i fællesværdier ved skilsmisse eller dødsfald. 

I så fald skal I få lavet en tinglyst ægtepagt. Det er den eneste gyldige måde at undgå formuefællesskabet på. 

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak. 

Det rigtige særeje – pas på 

En skriftlig tinglyst ægtepagt sikrer jeres særeje. Den kan udformes på flere forskellige måder: 

  • Fuldstændigt særeje
  • Skilsmisse særeje
  • Kombinationssæreje 

En ægtepagt med fuldstændigt særeje betyder, at formuen og ejendele hverken skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald. Det vil sige, at ved dødsfald går hele dit særeje til dine arvinger og indgår ikke i formuefællesskabet. 

Ved skilsmisse særeje er formue placeret i særejet ikke fælles ved separation eller skilsmisse, men ved død ophæves skilsmissesærejet og bliver automatisk til formuefælleskab for begge ægtefæller. Men dette formuefælleskab betyder, at den længstlevende vil skulle dele sin egen formue ved afdødes arvinger – og samtidigt skal længstlevende betale for eventuel gæld knyttet til afdødes særeje. Det kan potentielt ruinere den længstlevende! 

Ved et kombinationssæreje bliver jeres respektive ejendele ikke delt ved en skilsmisse, men ved dødsfald bliver den afdødes andel af formuen et formuefællesskab, hvorimod den længstlevende beholder hele sin andel som særeje. Det betyder, at den afdødes andel af formuen nu bliver til arv, der efter arvelovens regler deles med arvingerne (herunder den længstlevende ægtefælle). 

En gyldig ægtepagt 

Det er kun en skriftlig og tinglyst ægtepagt, der er gyldig, så tag en advokat med råd. 

Vær derudover opmærksom på, at begge parter skal være enige i ægtepagten. Hvis I allerede er blevet gift, så har I formuefællesskab pr. definition, og så skal begge parter være enige om, at der skal oprettes særeje. 

Kontakt mig, så vil jeg hjælpe jer med at lave en ægtepagt, der passer netop til jeres situation. 

Priseksempel

Ægtepagt – fra 4.995 kr. inkl. moms. 

Inkluderer møde/telefonmøde, hvor vi gennemgår jeres ønsker 

Inkluderer oprettelse af ægtepagt med udgangspunkt i netop jeres situation 

OBS: en ægtepagt kan være særdeles omfangsrig og detaljeret, hvorfor det ikke er muligt at fastlægge en pris, der gælder for alle ægtepagter. For langt de fleste vil prisen ikke overstige 4.995 kr. inkl. moms. I vores indledende drøftelser vil jeg give jer en vurdering af omfanget af netop jeres ønsker. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn

Det siger mine klienter om mig:

– I forbindelse med køb af lejlighed valgte vi at bruge Mette Krog som advokat, og det har vi været meget tilfredse med. Mette har sørget for alle detaljer og papirer samtidig med, at hun har overholdt alle aftaler og deadlines, samt holdt os godt informeret undervejs.

Carsten Hansen

København

– Valgte Mette Krog uden nogen form for kendskab til hende før, og det må jeg sige har været én af det bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. 

Hun er virkelig dygtig til at sætte tingene i perspektiv, dybt professionel – skarp og meget empatisk. 

Jeg kunne forsætte med superlativerne og stjernerne men vil slutte med et STORT TAK.

Hanne Pedersen

Borup

– Vi var førstegangskøbere og vidste derfor intet om noget. 

Det var intet problem. Mette forklarede det hele og stod klar til spørgsmål; både spontant på kontoret og via mail. Gennemgang af tilstandsrapporten var meget detaljeret. Alt blev kommenteret og givet råd til. Nu er vi flyttet langt væk, men skulle vi flytte hus igen, vil jeg uden tvivl række ud til Mette igen.

Til sidst skal det nævnes, at det var en god samlet pris, ingen skjulte gebyrer. Bare betal en gang og få det hele. 
 
Tusind tak for hjælpen Mette!

Michael og Channe

Bornholm

Om mig

Advokat Mette Krog ApS er mit eget lokale advokatkontor beliggende i Borup, Midtsjælland – lige midt mellem Roskilde, Køge og Ringsted.  

Jeg lægger stor vægt på en juridisk rådgivning med kvalitet samt en personlig og rar atmosfære, hvor du som klient er den centrale person. Jeg håndterer selv din sag fra start til slut. Du overlades ikke til assistenter, fuldmægtige eller andre.  

Mit afsæt er altid at finde løsninger, der gør en reel forskel for dig. Vores møder kan foregå på mit kontor, virtuelt/telefonisk eller hjemme hos dig – det er helt op til dig.  

Jeg har arbejdet som advokat siden 2006 og har haft mit eget advokatkontor siden oktober 2020. Inden jeg blev selvstændig, har jeg arbejdet på advokatkontor i København – og i en årrække været ’in house’ advokat med ejendomsinvesteringer, ejendomsudvikling og byggeri.   

Jeg yder landsdækkende rådgivning.  

Jeg er medlem af

Jeg er medlem af Danske Advokater, der er advokaternes brancheforening. Danske Advokater arbejder for at udvikle og styrke de enkelte advokater og branchen som helhed.

Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle advokater i Danmark og værner om advokaternes integritet og uafhængighed. De er din garant for ordentlig rådgivning. 

Jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater. Danske Ejendomsadvokater er specialistforeningen for advokater, der yder rådgivning, hvor omdrejningspunktet er fast ejendom. 

Jeg er medlem af EjendomDanmark. EjendomDanmark er en brancheorganisation for professionelle i ejendomsbranchen