Bodeling ved skilsmisse, separation, samlivsophør mv.

Når man går fra hinanden, skal de fælles værdier deles. Der er mange følelser på spil og har man været sammen i mange år, ejer man ofte de fleste ting i fællesskab. Det kan være svært at gennemskue, hvordan man opgør værdien af de enkelte ting – og hvordan man deler dem fair og korrekt.

En korrekt og fair bodeling er det bedste fundament for at komme videre i livet – og det kan være en rigtig god ide at have en erfaren advokat ved sin side.
Jeg hjælper mange par, der ikke er i konflikt, men som blot vil sikre sig, at alt går rigtigt til – og vil sikre sig, at man for børnenes skyld fremadrettet kan tale ordentlig sammen.

Jeg hjælper også mange, hvor situationen er spidset til og hvor det handler om at sikre, at min klient ikke bliver snydt og får sin retmæssige andel af de fælles værdier.

Ring, skriv eller kom forbi – helt uforpligtende. Så finder vi den helt rigtige løsning.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

Når man går fra hinanden, skal den formue, som man har i fællesskab, deles. Man deler ikke eventuelt særeje. Den økonomiske deling af jeres fælles økonomi hedder en bodeling.

Bodeling ved ægteskabets ophør

Når man indgår ægteskab, får man automatisk formuefællesskab. Det indebærer, at man i fællesskab ejer de aktiver, der erhverves i løbet af ægteskabet (sameje) – medmindre der foreligger aftaler om andet (ægtepagt, særeje) eller aktivet er givet under særlige forudsætninger (præciseret i gavebrev, testamente mv.).

Når ægteskabet ophører, ophører formuefællesskabet – og formuen skal deles mellem jer. Rent praktisk opgør man, hvad I hver især ejer (aktiver) – og hvad I skylder (passiver). Herved kommer man frem til jeres respektive bodele. Disse bodele bliver så delt ligeligt mellem jer, hvis der er tale om positive bodele.

Når man opgør de respektive bodele, er det vigtigt at der er helt styr på værdifastsættelsen. Det er specielt pensionsforhold (herunder kompensation), skattegæld/udskudt skat, gældsforhold og særeje forhold, der kan volde problemer. I sådanne tilfælde vil jeg klart anbefale, at I tager en advokat med på råd.

Bodeling, når man ikke er gift

Ugifte par har ikke formuefællesskab. Det betyder, at I beholder jeres egen ejendele og penge, ligesom I hæfter for jeres egen gæld.

De værdier, der skal deles, er alene dem, som I har købt i fællesskab. Eventuel gæld, som I har optaget i fællesskab, hæfter I fortsat for solidarisk. Det betyder, at hvis I ikke håndterer spørgsmålet med långiver, vil I hænge økonomisk sammen efter bruddet. Jeg kan hjælpe jer med løsninger, så I kan komme videre.

Derudover skal man også være opmærksom på, at den ene part under særlige omstændigheder kan have krav på kompensation, hvis et aktiv registreret i den ene parts navn reelt er betalt og benyttet af den anden.

Hvor lang tid tager en bodeling?

Når man er enige om at følge de almindeligt gældende principper – og den nødvendige dokumentation er til stede, tager det ikke lang tid for en professionel at opstille bodelingen.

Er der uenighed eller konflikt, eller omfatter fællesformuen meget komplicerede aktiver (virksomheder, skattegæld/udskudt skat mv.) og er den nødvendige dokumentation ikke til stede, kan bobehandlingen tage længere tid.

Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami