Bodeling ved skilsmisse, separation, samlivsophør mv. 

Når man går fra hinanden, skal de fælles værdier deles. En korrekt og fair bodeling er det bedste fundament for at komme videre i livet. Det er en rigtig god ide at have en erfaren advokat ved sin side. 

Jeg hjælper mange par, der ikke er konflikt – og repræsenterer selvfølgelig også enkeltparter i konflikt. 

Kom forbi mit kontor, ring til mig på +45 5370 9019 eller skriv til mig på mette@advokatmettekrog.dk, så finder vi den bedste løsning for dig. 

En fair og korrekt bodeling 

Der er mange følelser på spil, når man går fra hinanden. For begge parter er det helt afgørende, at de fælles værdier bliver delt fair og korrekt.  

Jeg hjælper mange par, der ikke er i konflikt, men som blot vil sikre sig, at alt går rigtigt til – og vil sikre sig, at man for børnenes skyld og deres egen fremadrettet kan tale ordentlig sammen. 

Jeg hjælper også mange, hvor situationen er spidset til og hvor det handler om at sikre, at min klient ikke bliver snydt og får sin retmæssige andel af de fælles værdier.  

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak. 

Bodeling ved ægteskabets ophør 

Når man indgår ægteskab, får man automatisk formuefællesskab. Det indebærer, at man i fællesskab ejer de aktiver, der erhverves i løbet af ægteskabet (sameje) – medmindre der foreligger aftaler om andet (ægtepagt, særeje) eller aktivet er givet under særlige forudsætninger (præciseret i gavebrev, testamente mv.). 

Når ægteskabet ophører, ophører formuefællesskabet – og formuen skal deles mellem jer. Rent praktisk opgør man, hvad I hver især ejer (aktiver) – og hvad I skylder (passiver). Herved kommer man frem til jeres respektive bodele. Disse bodele bliver så delt ligeligt mellem jer, hvis der er tale om positive bodele. 

Når man opgør de respektive bodele, er det vigtigt at der er helt styr på værdifastsættelsen. Det er specielt pensionsforhold (herunder kompensation), skattegæld/udskudt skat, gældsforhold og særeje forhold, der kan volde problemer. I sådanne tilfælde vil jeg klart anbefale, at I tager en advokat med på råd. 

Vi er ikke gift 

Ugifte par har ikke formuefællesskab. Det betyder, at I beholder jeres egen ejendele og penge, ligesom I hæfter for jeres egen gæld. 

De værdier, der skal deles, er alene dem, som I har købt i fællesskab. Eventuel gæld, som I har optaget i fællesskab, hæfter I fortsat for solidarisk. Det betyder, at hvis I ikke håndterer spørgsmålet med långiver, vil I hænge økonomisk sammen efter bruddet. Jeg kan hjælpe jer med løsninger, så I kan komme videre. 

Derudover skal man også være opmærksom på, at den ene part under særlige omstændigheder kan have krav på kompensation, hvis et aktiv registreret i den ene parts navn reelt er betalt og benyttet af den anden. 

Hvad koster det at få hjælp? 

Hvis I er enige om at følge de almindeligt gældende principper – og den nødvendige dokumentation er til stede, tager det ikke lang tid for en professionel at opstille bodelingen. 

Er I derimod uenige eller i konflikt, eller omfatter fællesformuen meget komplicerede aktiver (virksomheder, skattegæld/udskudt skat mv.) kan det desværre tage meget tid.  

Priseksempel

Løbende rådgivning koster 2.950 kr. pr. time, og jeg fakturerer pr. begyndt 15 min. Kontakt mig, så vi kan drøfte behovet for hjælp. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn

Det siger mine klienter om mig:

– I forbindelse med køb af lejlighed valgte vi at bruge Mette Krog som advokat, og det har vi været meget tilfredse med. Mette har sørget for alle detaljer og papirer samtidig med, at hun har overholdt alle aftaler og deadlines, samt holdt os godt informeret undervejs.

Carsten Hansen

København

– Valgte Mette Krog uden nogen form for kendskab til hende før, og det må jeg sige har været én af det bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. 

Hun er virkelig dygtig til at sætte tingene i perspektiv, dybt professionel – skarp og meget empatisk. 

Jeg kunne forsætte med superlativerne og stjernerne men vil slutte med et STORT TAK.

Hanne Pedersen

Borup

– Vi var førstegangskøbere og vidste derfor intet om noget. 

Det var intet problem. Mette forklarede det hele og stod klar til spørgsmål; både spontant på kontoret og via mail. Gennemgang af tilstandsrapporten var meget detaljeret. Alt blev kommenteret og givet råd til. Nu er vi flyttet langt væk, men skulle vi flytte hus igen, vil jeg uden tvivl række ud til Mette igen.

Til sidst skal det nævnes, at det var en god samlet pris, ingen skjulte gebyrer. Bare betal en gang og få det hele. 
 
Tusind tak for hjælpen Mette!

Michael og Channe

Bornholm

Om mig

Advokat Mette Krog ApS er mit eget lokale advokatkontor beliggende i Borup, Midtsjælland – lige midt mellem Roskilde, Køge og Ringsted.  

Jeg lægger stor vægt på en juridisk rådgivning med kvalitet samt en personlig og rar atmosfære, hvor du som klient er den centrale person. Jeg håndterer selv din sag fra start til slut. Du overlades ikke til assistenter, fuldmægtige eller andre.  

Mit afsæt er altid at finde løsninger, der gør en reel forskel for dig. Vores møder kan foregå på mit kontor, virtuelt/telefonisk eller hjemme hos dig – det er helt op til dig.  

Jeg har arbejdet som advokat siden 2006 og har haft mit eget advokatkontor siden oktober 2020. Inden jeg blev selvstændig, har jeg arbejdet på advokatkontor i København – og i en årrække været ’in house’ advokat med ejendomsinvesteringer, ejendomsudvikling og byggeri.   

Jeg yder landsdækkende rådgivning.  

Jeg er medlem af

Jeg er medlem af Danske Advokater, der er advokaternes brancheforening. Danske Advokater arbejder for at udvikle og styrke de enkelte advokater og branchen som helhed.

Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle advokater i Danmark og værner om advokaternes integritet og uafhængighed. De er din garant for ordentlig rådgivning. 

Jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater. Danske Ejendomsadvokater er specialistforeningen for advokater, der yder rådgivning, hvor omdrejningspunktet er fast ejendom. 

Jeg er medlem af EjendomDanmark. EjendomDanmark er en brancheorganisation for professionelle i ejendomsbranchen