Oplysningspligt

Om Advokat Mette Krog Aps

Advokat Mette Krog er etableret på adressen: Borup Hovedgade 56F, 4140

Jeg kan kontaktes på telefon nummer + 45 53709019 og på e-mail mette@advokatmettekrog.dk.

Mit CVR-nummer er: 41740485

Advokat Mette Krog er organiseret som anpartsselskab.

Advokat Mette Krog har klientbankkonti i Sydbank.

Advokat Mette Krog er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mette Krog er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI GLOBAL SPECIALITY DANMARK. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet Advokat Mette Krog uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Mette Krog er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Mette Krog ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokat

Jeg er medlem af

Jeg er medlem af Danske Advokater, der er advokaternes brancheforening. Danske Advokater arbejder for at udvikle og styrke de enkelte advokater og branchen som helhed.

Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle advokater i Danmark og værner om advokaternes integritet og uafhængighed. De er din garant for ordentlig rådgivning. 

Jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater. Danske Ejendomsadvokater er specialistforeningen for advokater, der yder rådgivning, hvor omdrejningspunktet er fast ejendom. 

Jeg er medlem af EjendomDanmark. EjendomDanmark er en brancheorganisation for professionelle i ejendomsbranchen