Overvejer du at bygge nyt?

Står du overfor et større nybyggeri eller en ombygning? At bygge nyt hus eller lave en tilbygning er en stor beslutning og du bør altid se dig godt for, inden du går i gang. Sørg for at indhente flere forskellige tilbud, få den rette byggetekniske vejledning, få godkendelse i banken, få styr på lokalplaner og muligheder –  og ikke mindst få styr på den juridiske del af byggeriet, inden du skriver under og hav en juridisk backup, når der er udfordringer.

Ved større byggerier er der altid forhold, der vil ændre sig. Der opstår uforudsete begivenheder, du vil have nogle forhold ændret og måske hævder entreprenøren at forudsætningerne for aftalen har ændret sig. I sådanne situationer er det helt afgørende, at kontraktgrundlaget er på plads og du har erfaren advokat ved din side.

Lad mig hjælpe dig med din nye drømmebolig, så vi fra start får styr på din aftale med entreprenøren og du får dét, som du har betalt for. Er det allerede gået galt eller på vej til at gøre det, så hiv fat i mig med det samme, så vi kan få dit byggeri tilbage på ret kurs.

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

At bygge nyt er spændende - men glem ikke at sikre dig

Når man bygger nyt, er der rigtig mange ting at forholde sig til. Midt i alle tankerne om valg af fliser, vægfarver, køkkenarmaturer og alt det andet, er det helt naturligt, at man ikke skænker det en tanke, at ting kan gå skævt. Men det kan det – og det gør det.

Uanset om du vil opføre et typehus eller om du selv har entreret med en arkitekt og en entreprenør, vil der opstå uforudsete hændelser, forsinkelser mv. Sådan er byggeri! 

Først  og fremmest er det vigtigt, du ikke underskriver en kontrakt, hvor der ikke er taget forbehold for din advokats godkendelse. Kontrakten vil nemlig i udgangspunkt være udformet til entreprenørens fordel – ikke din. Og skulle der så opstå udfordringer, så vil du oftest stå tilbage med problemet  – og det kan hurtigt blive meget dyrt og ødelægge din nattesøvn.

Typehuse

Når du entrerer med et typehus firma, vil du blive præsenteret for deres standardkontrakt, som typisk vil være en del af deres standard setup. Den vil oftest være udformet, så den primært tilgodeser dem.

I en sådan situation er det vigtigt, at du får en advokat til at løbe aftalen igennem og præcisere over for dig, hvor der kan opstå udfordringer – og hvad du kan gøre for, at de ikke opstår, herunder hvilke tillæg og præciseringer, der er brug for og ikke mindst sikre, at de bliver tilføjet aftalen.

I løbet af byggeprocessen vil du måske opleve, at der er ting, som typehusfirmaet ikke mener, at du har bestilt, at der er opstået uforudsete hændelser, som du bør betale for – eller ting, der bare ikke kan lade sig gøre. I sådanne situationer er det vigtigt at have erfarne rådgivere, der hurtigt kan melde hus forbi og tage kampen op med typehusfirmaet. Når først byggeriet er startet, vil typehusfirmaet selvfølgelig prøve at holde deres omkostninger på et minimum, så du skal have en advokat, der kan holde på din ret.

Når byggeriet er færdigmeldt og skal afleveres, vil du med alt overvejende sandsynlighed opleve, at der er en række fejl og mangler. Her er det utroligt vigtigt, at du får identificeret fejlene og manglerne og får rejst dine krav overfor typehusfirmaet. Igen vil det være i deres interesse at nedtone fejl og mangler for at spare penge. 

Som din advokat kan jeg hjælpe dig med:

 • Gennemgang af kontrakten med dig og rådgivning, så det står helt klart for dig, hvad dét er, at du skriver under på, herunder hvilke uklarheder og udfordringer, der potentielt kan opstå.
 • Udarbejdelse af nødvendige tillæg og præciseringer til kontrakten, så du er bedst muligt sikret, og alle uklarheder i videst muligt omfang er belyst og risikoafdækket.
 • Kontraktforhandlinger med typehusfirmaet, så du ender med et kontraktgrundlag, som du kan stole på og som typehusfirmaet kan arbejde ud fra.
 • En konstruktiv dialog med typehusfirmaet, så du får, hvad I har aftalt, herunder bistand i alle drøftelser, hvor kontrakten og aftalegrundlaget kommer i spil.
 • Bistand og hjælp til at inddrage tekniske ekspertise, når det er nødvendigt i tvister og tvivlsspørgsmål.
 • Opfølgning på fejl og mangler, så du er sikker på, at du får lige dét produkt, som I har aftalt og som du har betalt for.

Arkitekt og egen entreprenør

Uanset om du selv forestår projektledelsen af dit byggeri, eller om du har hyret en professionel projektleder (arkitekt, ingeniør eller lign.), så skal du have en enterprisekontrakt på plads med din entreprenør.  Den sikrer, at der er klare retningslinjer – både i løbet af byggeprocessen og ved færdigmelding og aflevering af byggeriet.

Måske vil din entreprenør præsentere dig for deres standardkontrakt. Vær opmærksom på, at den vil udformet så den i højere grad tilgodeser entreprenøren end dig. Her er det afgørende, at du får en advokat til at gennemlæse den og komme med alle de nødvendige præciseringer og tilføjelser til at sikre dig i den videre proces.

Måske vil din entreprenør nedtone behovet for en egentlig kontrakt. Dét er ikke godt nok. Det er alt for farligt at stole på en mundtlig aftale, din evne til at vurdere mennesker eller 4-5 linjer på en papirserviet. Du skal have en advokat til at hjælpe dig med at vælge det rette kontraktuelle grundlag for den videre færd (AB92, ABT 93) og den egentlige udarbejdelse af en enterprisekontrakt, som tydeligt og klart definerer, hvilket produkt det er, som du køber og hvordan uenigheder og tvister håndteres.

I løbet af byggeriet vil der opstå uforudsete hændelser, forsinkelser eller situationer, hvor du er uenig med entreprenøren. Entreprenøren vil i mange situationer melde hus forbi og forsøge at lade dig afholde alle ekstra omkostninger. Her har du brug for en advokat, der kan bistå dig, så du får dét, som du har betalt for og har ret til.

Når byggeriet færdigmeldes fra entreprenøren er det vigtigt, at du sikrer dig, at entreprenøren får udbedret alle fejl og mangler, så du ikke ender med en række af udfordringer, som du selv må løse.

Som din advokat kan jeg hjælpe dig med. 

 • Gennemgang af kontrakten med dig og rådgivning, så det står helt klart for dig, hvad dét er du skriver under på, herunder hvilke uklarheder og udfordringer, der potentielt kan opstå.
 • Udarbejdelse af nødvendige tillæg og præciseringer til kontrakten, så du er bedst muligt sikret, og alle uklarheder i videst muligt omfang er belyst og risikoafdækket.
 • Kontraktforhandlinger med entreprenøren, så du ender med et kontraktgrundlag, som du kan stole på og som entreprenøren kan arbejde ud fra.
 • En konstruktiv dialog med entreprenøren, så du får, hvad I har aftalt, herunder bistand i alle drøftelser, hvor kontrakten og aftalegrundlaget kommer i spil.
 • Bistand og hjælp til at inddrage tekniske ekspertise, når det er nødvendigt i tvister og tvivlsspørgsmål.
 • Opfølgning på fejl og mangler, så du er sikker på, at du får lige dét produkt, som I har aftalt og som du har betalt for.
Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami