Tænker du på ægtepagt og særeje?

Når du bliver gift, får dig og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Når ægteskabet ophører, eksempelvis ved dødsfald eller skilsmisse, vil der skulle ske en lige fordeling af formuen.

Det er dog ikke altid en optimal løsning. Måske ønsker I ikke at en virksomhed eller en ejendom skal være fælleseje, måske har I særbørn at tilgodese – eller måske skylder en af jer så mange penge væk, at I ikke vil risikere at kreditorer får andel i fællesværdier ved skilsmisse eller dødsfald.

I så fald skal I få lavet en tingslyst ægtepagt. Det er den eneste gyldige måde at undgå formuefællesskabet på.

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak, så jeg kan hjælpe jer med at lave en optimal løsning.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

Særeje

En skriftlig tinglyst ægtepagt sikrer jeres særeje. Den kan udformes på flere forskellige måder:
  • Fuldstændigt særeje
  • Skilsmisse særeje
  • Kombinationssæreje
Fuldstændigt særeje

En ægtepagt med fuldstændigt særeje betyder, at formuen og ejendele hverken skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald. Det vil sige, at ved dødsfald går hele dit særeje til dine arvinger og indgår ikke i formuefællesskabet. 

Skilsmisse særeje - PAS PÅ!!!

Ved skilsmisse særeje er formue placeret i særejet ikke fælles ved separation eller skilsmisse, men ved død ophæves skilsmissesærejet og bliver automatisk til formuefælleskab for begge ægtefæller.

Men dette formuefælleskab betyder, at den længstlevende vil skulle dele sin egen formue ved afdødes arvinger – og samtidigt skal længstlevende betale for eventuel gæld knyttet til afdødes særeje. Det er ikke hensigtsmæssigt og kan potentielt ruinere den længstlevende! Du bør aldrig få oprettet et skilsmisse særeje – men derimod se på et kombinationssæreje.

Kombinationssæreje

Ved et kombinationssæreje bliver jeres respektive ejendele ikke delt ved en skilsmisse, men ved dødsfald bliver den afdødes andel af formuen et formuefællesskab, hvorimod den længstlevende beholder hele sin andel som særeje. Det betyder, at den afdødes andel af formuen nu bliver til arv, der efter arvelovens regler deles med arvingerne (herunder den længstlevende ægtefælle).

En ægtepagt skal laves ordentligt

Det er kun en skriftlig og tinglyst ægtepagt, der er gyldig, så tag en advokat med råd.

Vær derudover opmærksom på, at begge parter skal være enige i ægtepagten. Hvis I allerede er blevet gift, så har I formuefællesskab pr. definition, og så skal begge parter være enige om at der skal oprettes særeje.

Kontakt mig, så vil jeg hjælpe jer med at lave en ægtepagt, der passer netop til jeres situation.

Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami