Dødsbo og skifte

I forbindelse med et dødsfald, er der mange praktiske ting, der skal håndteres oven i sorgen over at have mistet en kær.  I første omgang skal man have sagt ordentligt farvel og så skal boet håndteres i skifteretten og udleveres til videre behandling. Det kan være udmattende.

Behandlingen af et dødsbo kræver en del research, udregninger og papirarbejde. Så selv om dødsboet ikke er udlagt til bobestyrerbehandling, kan det være en rigtig god ide at have en erfaren advokat at støtte sig til.

Jeg kan hjælpe med helt konkrete udfordringer – eller håndtere hele bobehandlingen fra start til slut. Det er helt op til jer efterladte. Jeg kan blandt andet hjælpe jer med, at

 • afvikle alle afdødes forpligtelser (abonnementer, medlemskaber, forsikring mv.),
 • skifte boet ved skifteretten,
 • læse og gennemgå et eventuelt testamente, så der er helt klarhed over afdødes ønsker,
 • repræsentere boet overfor retten, banken, kreditorer mv.,
 • finde alle arvinger,
 • sikre boets ejendele og værdier (ejendomme, større aktiver, værdipapirer mv.),
 • værdifastsætte de forskellige aktiver korrekt og mest fordelagtigt,
 • sælge og realisere boets ejendele,
 • opgøre boets gæld korrekt, håndtere kreditorer og forestå afvikling af gælden,
 • udarbejde åbningsbalance, selvangivelse og endelig boopgørelse,
 • estimere boafgiften, som skifteretten afslutningsvis finder frem til,
 • opgøre og fordele arven korrekt til de enkelte arvinger,
 • sikre korrekt udbetaling til arvingerne og afslutning af boet.

Ring, skriv eller kom forbi til en uforpligtende snak. Så finder vi den helt rigtige løsning for jer.

+45 5370 9019

mette@advokatmettekrog.dk

Hovedgaden 56F, 4140 Borup

Brug min kontaktformular

Når en af dine nære dør – og boet skal skiftes, følger det et helt fastsat forløb.

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet til kirkekontoret inden for 2 dage – og boet skal overfor skifteretten tilkendegive, hvem der er boets kontaktperson. Det er en fordel, hvis kontaktpersoner kender afdødes økonomi og familieforhold.

Når en person dør, spærres alle bankkonti, som den afdøde havde adgang til, og afdødes værdier og ejendele må hverken sælges eller flyttes uden skifterettens godkendelse.

Skifte af dødsboet - skifteformer

Inden for en måned afholder skifteretten et møde med kontaktpersonen med henblik på at fastslå boets skifteform. Det er skifteretten, der endeligt afgør, hvordan boet skal skifte og til hvem det udleveres.

Der findes flere forskellige måder, hvorpå et dødsbo kan skiftes.  Boets størrelse og solvens afgør mulighederne.

Uskiftet bo

Ved et uskiftet bo overtager ægtefællen det fulde bo – herunder al gæld fra afdøde.  Hvis afdøde har særbørn skal disse give tilladelse til, at den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo – ellers skal boet skiftes.  Ved efterfølgende ægteskab skal boet efter afdøde skiftes.

Skifteretten kan afvise at udlevere et dødsbo til uskiftet bo, hvis de vurderer, at ægtefællen ikke får et tilstrækkeligt økonomisk råderum til at afholde alle forpligtelser.

Længstlevende ægtefælle skal indenfor seks måneder efter dødsfaldet indlevere en formueoversigt til skifteretten.

Boudlæg

Er boets samlede værdi på højst 47.000 kr. (2022) kan skifteretten beslutte at udlevere hele boet til nærmeste pårørende eller den, der har arrangeret begravelsen/bisættelsen. Modtager hæfter ikke for afdødes gæld, og der tages ikke hensyn til et eventuelt testamente.

Ægtefælleudlæg

Er ægteparrets samlede formue på højest 820.000 kr. (2022) kan længstlevende ægtefælle overtage det fulde bo efter afdøde – herunder al gæld fra afdøde. Der skal ikke svares boafgift til staten. Skifteretten kan dog afvise ægtefælleudlæg, hvis de vurderer, at ægtefællen er klart insolvent og/eller udlægget indebærer risiko for kreditorers eventuelle tilgodehavender.

Ved efterfølgende ægteskab skal boet efter afdøde ikke skiftes.

Privat skifte – og forenklet privat skifte

Med mindre afdøde i et testamente har ønsket noget andet, kan boet skiftes som et privat skifte. Her håndterer arvingerne selv bebohandlingen. Et privat skifte forudsætter dog, at skifteretten vurderer, at der er flere værdier end gæld i boet (boet er solvent) – og at overskuddet overstiger grænsen for boudlæg. Desuden skal mindst en arving være solvent og ikke under værgemål.

Der skal udarbejdes en åbningsbalance, der giver et overblik over ejendele, værdier og gæld i boet. Når al gælden i boet er afviklet og alle ejendele og værdier er realiserede eller overdraget til arvingerne, skal der udarbejdes en endelig boopgørelse. Den er et præcist regnskab over boets endelige værdi.

Hvis boets overskud er mindre end bundfradraget (2022: 312.500 kr.), så der ikke beregnes boafgift eller tillægsafgift, kan boet udleveres som forenklet privat skifte. Her er dødsboets åbningsbalance for dødsdagen samtidigt den endelige opgørelse.

Bobestyrerskifte

Her sørger en professionel bobestyrer, oftest advokat, for at gøre boet op og afslutte det. Der skal ske bobestyrerbehandling, hvis:

 • Dødsboet er insolvent
 • Afdøde har bestemt det i testamentet
 • Uenighed blandt arvingerne om skifteform, og boudlæg eller uskiftet bo ikke er en mulighed
 • En eller flere arvinger ønsker det
 • Usikkerhed om arvinger
 • Ingen arving er myndig og solvent

Bobehandlingen

I løbet af bobehandlingen skal alle boets værdier realiseres eller fordeles blandt arvingerne. Al gæld skal afvikles. Efter opgørelsesdagen skal der alene forefindes midler på boets bankkonti.

Skæringsdage

Man har to grundlæggende skæringsdage i forhold til bobehandlingen. Den første er dødsdagen, der styrer hvilke ejendele, værdier og gæld (aktiver og passiver), der kan medregnes i boet – og opgørelsesdagen for boet, er den dag, hvor alle økonomiske forhold i boet er afviklet.  Opgørelsesdagen er altså afgørende for, hvilke indtægter og udgifter af aktiverne og passiverne, der kan medtages i boet.

Værdifastsættelse

Værdifastsættelsen af boets aktiver og passiver har betydning for beregningen af boafgifter og eventuel skattepligt. Derudover styrer værdifastsættelsen også fordelingen mellem arvinger, hvorfor det er utroligt vigtigt, at det sker helt korrekt.

Afslutning

Dødsbobehandlingen afsluttes med en endelig boopgørelse, der tjener som grundlag for fordelingen af boets nettoformue mellem arvingerne. Boopgørelsen viser værdifastsættelsen af aktiver og passiver og tjener som skattemæssigt kontrolredskab – samt som afsæt for skifterettens beregning af en eventuel boafgift.

Efter skattemyndighedernes godkendelse og skifterettens behandling, kan boet afsluttes ved udlodning af boets midler.

Hvor lang tager et dødsboskifte?

Tiden det tager at afslutte bobehandlingen afhænger af mange faktorer. Et dødsbo uden ejendomme eller væsentlige aktiver kan skiftes hurtigt. Et dødsbo med en virksomhed, ejendomme eller udenlandske aktiver kan omvendt tage rigtig lang tid.

Et dødsbo skal afsluttes, når det er modent til det. Det forudsættes, at et privat skifte kan afsluttes inden for 1 år – og et bobestyrerbo afsluttes indenfor 2 år.

Hvad koster en bebostyrer?

Udgiften til en dygtig og erfaren advokat afhænger selvfølgelig af boets karakter. Et hurtigt afsluttet skifte tager ikke mange timer – men er der mange arvinger, virksomhedsdrift og udenlandske værdier kan det hurtigt tage mange timer.

 

Udgiften til bobestyrer afholdes af boet.

Kontakt mig for en uforpligtende snak
Close Bitnami banner
Bitnami